Na moji koži strašno straši

*Predstavljeno v sklopu Topical Applications 2, samostojne razstave Žive Božičnik Rebec, Muzej sodobne umetnosti Metelkova (Prepih), 28 Jan 2020. Povezava

Ko panelistka ameriške medijske hiše MSNBC ob razpravi o demokratskih kandidatih nagovori stališča vermontskega senatorja z opazko “Bernie Sanders makes my skin crawl,” nesluteno zadane ob nenavadno materialiteto, v kateri se nakazuje možnost razrešitve zagat, ki se v času splošnega razmaha “fake news”, “deep fakes”, itd. porajajo okoli vprašanja resnice in dejstvenosti.

Naježeno kožo pokaže kot eno tistih zastarelih orodij, ki se v času kriz, utegnejo izkazati za ključna. Kot bajalica, ki nas bo sredi informacijskih vojn pripeljala do pravega vira. Odprte pore, naježene kocine, prisluhnejo spektralnim glasovom informacijskega mrmranja, tako da ob ključnem trenutku, ko nam nevarnost resno preti, ta zažene svoje imaginarne mehanizme, nevidne vajeti, ki skoznjo spuščajo vrsto teles: toksinov, hranil — spektralnih gostov, informirajočih afektivno valovanje centralnega živčnega sistema, naše razpoloženje, inhibicije, težnje in naposled prepričanja.

Zdi se, da govor več ne zadošča. Ko panelistka poseže po telesu, naleti na kožo kot razprostrto hišo strahov.

Continue reading “Na moji koži strašno straši”